תהליך Heal Your Heart

תהליך Heal Your Heart Heal Your Heart

(English is below)

לימוד תהליך Heal Your Heart הוא תוצאה של 18 שנים של טיפולי תרפיית הגוף אשר נתתי כמטפלת ועתה אני מפתחת למודל עבודה להמשך הלמידה והטיפול.

תהליך Heal Your Heart נועד לכל מי שרוצה ללמוד על פחד וכאב בכדי לסגור מעגל בחיים, להצליח בעבודה, להתחתן, ועוד.

התהליך מורכב מ-3 שיעורים עיקריים ,כל אחד מאפשר למידה לעומק והינו מורכב משיעור שבועי לתקופה של 3 חודשים עד שנה.

 תהליך גיבוש: לימוד החלקים שמרכיבים את השלם,על מנת להפסיק את המעגל החוזר על עצמו.

תהליך סינון: הדגשה על ההתנהגות,ההרגל והתהליך התת-הכרתי שרוצים לשנות.

תהליך הטמעה: למידת תגובות אשר מופיעות בתהליך ואשר נרכשו במשך מהלך חיים שלמים.

למידע נוסף אודות תהליך זה נא ליצור קשר ב- 052-8368365

Heal Your Heart Process

The Heal Your Heart treatment model was born of over 18 years of work as a practitioner learning and practicing body-work on a regular basis:

The process is for ANYONE who wants to learn about pain & fear, how to succeed in life, get married and more…

The Heal Your Heart is accomplished in Steps: What are those steps?
1) Reassemblance – learning the parts that make up the whole of the repeated cycle.
2) Filtering – emphasis on the unlearned behavior/on the habit which has not been consciously processed.
3) Assimilation – learning about the reactions that come to play.

For more information contact me: 052-8368365